Książka - Historia Antykultury 1.0

Najważniejsza książka o kulturze od czasów Feliksa Konecznego


Krzysztof Karoń

Historia Antykultury 1.0

Podstawy wiedzy społecznej


Wiedza społeczna to podstawowa wiedza, jaką powinien posiadać każdy człowiek osiągający wiek dojrzałości i otrzymujący prawa wyborcze, umożliwiające udział w decydowaniu o zasadach życie społecznego. Książka 'Historia Antykultury 1.0." jest pierwszą próbą przedstawienia historii ideologii marksistowskiej i jej kolejnych mutacji - czyli właśnie ideologii antykultury - której otwarcie deklarowanym celem jest zniszczenie tradycyjnej, europejskiej kultury chrześcijańskiej i stworzenie nowej społecznej rzeczywistości.

Celem książki nie jest ocena ideologii antykultury, lecz wyjaśnienie jej filozoficznych podstaw, oraz przedstawienie narzędzi, jakimi się ona posługuje i praktycznych skutków, jakie musi powodować.


Kliknij tutaj, aby kupić tę książkęSpis treści


O czym jest ta książka


Uzupełnienia do wersji roboczej [PDF]