Moje publikacje

worldmuseum - portal historii kultury i sztuki
Książka ta powstała przypadkiem. Przed kilkunastoma laty w wyniku zbiegu okoliczności okazało się, że mam dużo wolnego czasu i postanowiłem wykorzystać go do uzupełnienia mojej wiedzy o historii sztuki. Po pewnym czasie powstał spory, układający się w zgrabną całość zbiór ilustracji i notatek i doszedłem do wniosku, że warto się nimi podzielić z innymi. Jedynym zgrzytem w tej całości był całkowity brak logicznego związku między całymi dziejami sztuki, a tzw. sztuką współczesną, a raczej z jej głównym nurtem, czyli sztuką krytyczną.

Poszukiwania przyczyn tej niespójności wyprowadziły mnie daleko poza obszar sztuki w tradycyjnym rozumieniu i doprowadziły do ideologii, której owa sztuka krytyczna jest podstawą. Ideologię tę nazywam antykulturą, bo chociaż jej filozoficzną bazą jest marksizm, to w biegu historii pojednał się on z anarchizmem i liberalizmem, tworząc współczesną ideologię darmowej wolności, a raczej wolności na cudzy koszt. Ideologię, której podporządkowane są polityki wszystkich cywilizowanych państw świata.

Historia powstania i kolejnych przemian tej ideologii powstawała stopniowo w formie notatek publikowanych na stronie historia sztuki (worldmuseum) i filmów publikowanych na moim kanale historia sztuki na YouTube.

Przejdź do portalu

Kliknij tutaj, aby kupić tę książkę


prehistoria człowieka
historia sztuki
kanon
historia architektury
historia rzeźby
historia malarstwa
historia filmu
historia fotografii
historia ogrodów
historia muzyki
historia meblarstwa
historia designu
historia ubioru i mody
historia ikony
ikonografia
mity greckie
historia filozofii
youtube - historia sztuki
Kanał historia sztuki na YouTube powstał w 2011 roku i początkowo miał przedstawiać skrótowe opracowania wybranych tematów z historii sztuki, jednak w 2016 roku opublikowałem film pt. „Altiero Spinelli i Nowa Europa” - pierwszy materiał przedstawiający ideologiczne podstawy projektu komunistycznej Europy budowanej na gruzach europejskiej tożsamości, oraz film pt. „Kolor”, który w pierwszej części przedstawia problem powierzchownego, empirycznego materializmu, dając początek pierwszej części książki „Historia antykultury” poświęconej pojęciom podstawowym.
Altiero Spinelli i Nowa Europa
Kolor
W 2017 roku pojawiła się pięcioczęściowa seria filmów poświęcona historii marksizmu, a rok później seria filmów omawiających właśnie pojęcia podstawowe, publikowanych w miarę porządkowania materiału składającego się na wydaną w tym samym roku książkę „Historia antykultury”.
Historia marksizmu
Pojęcia podstawowe
Wydana w 2018 r. wersja robocza książki (a i aktualna wersja 1.0) wywołała krytykę o dwóch kierunkach merytorycznych (pomijam krytyki niemerytoryczne). Pierwszy dotyczył zarzutu, że błędnie interpretuję współczesną ideologię „lewicowo-liberalną” jako bezpośrednią kontynuatorkę marksizmu. Odpowiedzią znacznie sugestywniejszą od moich (opublikowanych) polemik mogą być ofensywy marksistowskiej lewicy w USA i Europie z ostatnich lat. Drugi zarzut sformułowało środowisko wolnościowców, a dotyczył on wyjaśnienia, że spekulacja finansowa (stanowiąc podstawowe narzędzie współczesnej ekonomii) jest niczym innym, jak formą kradzieży, a raczej działania prowadzącego nieuchronnie do kradzieży zarówno cudzej własności jak i cudzej wolności.

Temu zagadnieniu poświęcona jest ostatnia seria filmów pt. „Elementarz nowej ekonomii”..

Poza tym, na kanale znajduje się szereg filmów poświęconych tematom szczegółowym, jak np. wyjaśnienie niedopuszczalności prawa adopcji dzieci przez pary homoseksualne, wyjaśnienie związku między promocją marihuany a promocją narkomanii, czy przedstawienie filmu poświęconego prawdziwej działalności dra Kinseya. .
Filozof czy ideolog?
Kopie - fakty, mity, manipulacje
Program wiedzy społecznej
Program Wiedzy Społecznej

Program Wiedzy Społecznej

Wiedza społeczna to podstawowa wiedza, jaką powinien posiadać każdy człowiek osiągający wiek dojrzałości i otrzymujący prawa wyborcze, umożliwiające udział w decydowaniu o zasadach życia społecznego. Książka „Historia antykultury” jest pierwszą próbą przedstawienia historii ideologii marksistowskiej i jej kolejnych mutacji - czyli właśnie ideologii antykultury - której otwarcie deklarowanym celem jest zniszczenie tradycyjnej, europejskiej kultury chrześcijańskiej i stworzenie nowej społecznej rzeczywistości.

Wiedza społeczna nie jest ani skomplikowana, ani trudna do opanowania, chociaż ludzkość potrzebowała kilku tysięcy lat, by ją stworzyć, a jej antykulturowa część niemal dwóch wieków, by ją zniszczyć.
Celem książki pt. „Historia antykultury” nie jest ocena tej ideologii, lecz wyjaśnienie jej filozoficznych podstaw, oraz przedstawienie narzędzi, jakimi się ona posługuje i praktycznych skutków, jakie musi powodować.
Książka "Historia antykultury" przedstawia podstawy tej wiedzy, której odtworzenie i przywrócenie społeczeństwom wymagać będzie długotrwałej, programowej pracy.


Kliknij tutaj, aby kupić tę książkę